APLIKACJE

Stocznie, przetwórstwo paliw kopalnych i zastosowania w klimacie morskim, aplikacje ATEX w przemyśle farmaceutycznym i chemicznym, oczyszczalnie ścieków, przepompownie, elektrownie i fabryki urządzeń, lakiernie

Przy zastosowaniu urządzeń firmy Schischek z typowymi podzespołami automatyki, powstają systemy sterowania spełniające normy ochrony Ex. Stosuje się je np. w komorach lakierniczych, kanałach ekstrakcyjnych laboratoriów chemicznych, akumulatorowniach, oczyszczalniach, itp.

Surowe warunki klimatyczne znacznie zwiększają wymagania projektowo-konstrukcyjne dotyczące urządzeń i materiałów. Szybki siłownik, zamykający klapy pożarowe/dymowe w czasie krótszym niż 3 sekundy wymagany jest na platformach wydobywających olej i gaz a także na FPSO.

Jeśli potrzebujesz sterować przepływem powietrza w zakładzie farmaceutycznym czy regulować temperaturę w zbiornikach lakieru w przemyśle samochodowym, Schischek oferuje tanie rozwiązania, specjalnie zaprojektowane dla systemów kontrolno-sterujących

We współpracy z firmami zajmującymi się automatyką przemysłową i producentami zaworów/przepustnic powietrza, produkty Schischek są używane na całym świecie. Nasze wyroby charakteryzują się najwyższą klasą ochrony, kompaktowymi rozmiarami i łatwością stosowania


Zabezpieczanie przed zamarzaniem

Automatyczne przepustnice powietrzne

Sterowanie przepustnicami p.poż/oddymiającymi

Kontrola ogrzewania i chłodzenia w pomieszczeniach

Kontrola nawilżania

Kontrola VAV i różnicy ciśnień

Termostaty

Hygrostaty

Monitoring filtra

Monitoring wentylatora

Monitoring pasa napędowego

Przepustnice powietrzne nn nn