Certyfikaty

Certyfikaty z wysoką klasą ochrony ATEX • IECEx • EAC • INMETRO • KOSHA • CSA • UL • IP66

ATEX • IECEx • SIL • IP66 • INMETRO • CSA • UL • GOST-R • RTN • KOSHA


Dyrektywa ATEX obowiązuje w całej Unii Europejskiej, ale również niektóre państwa spoza unii akceptują tę normę. Nazwa wywodzi się od francuskiego określenia “ATmosphère EXplosible”. Dyrektywa ta obejmuje wytyczne 94/9/EG dla urządzeń i 1999/92/EG dla czynności. Wytyczne dyrektywy zostały opracowane przez Dyrekcję Generalną ds. Przedsiębiorstw i Przemysłu, przy współpracy z Państwami członkowskimi, organizacjami normalizacyjnymi (CEN, CENELEC), jak również ze znanymi organizacjami takimi jak BAM, PTB lub TUEV - przykłady organizacji niemieckich.
IECEx jest międzynarodowym systemem oceny zgodności w zakresie urządzeń elektrycznych stosowanych w strefie zagrożonej wybuchem. Kod definiuje system klasyfikacji miejsc zagrożonych wybuchem z powodu występowania na przykład pyłów lub gazów. Głównym celem IEC (ang. International Electrotechnical Commission) z rozporządzeniem IECEx jest globalna harmonizacja kodeksów dotyczących korzystania z urządzeń elektrycznych w strefach zagrożonych wybuchem. IEC promuje wzajemne uznawanie ocen i raportów wydawanych przez laboratoria badawcze i jednostki certyfikujące.
IP66 to stopień ochrony urządzeń elektrycznych lub aparatów przed penetracją czynników zewnętrznych, takich jak ciała stałe (np.: kurz) i woda. Oznaczenie stopnia IP składa się z liter IP i dwóch do czterech znaków, gdzie pierwsza cyfra oznacza odporność na wniknięcia ciał stałych, druga natomiast odporność na penetrację wody. Pozostałe dwa znaki – litery uzupełniające – są nieobowiązkowe.
• IP6x = całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu
• IPx6 = ochrona przed silnymi strumieniami wody lub zalewaniem falą z dowolnego kierunku
INMETRO (Narodowy Instytut Metrologii, Jakości i Technologii) jest organem rządu Brazylii odpowiedzialnym za wdrożenie standardów pomiarowych, bezpieczeństwa i jakości produktów elektrycznych i elektronicznych. Prowadzi on działalność organów akredytacyjnych, kontroli, badań i certyfikacji w kraju.
KOSHA (Koreańska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia) ma przyczynić się do gospodarki narodowej poprzez utrzymanie i poprawę warunków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy poprzez skuteczne wdrażanie projektów, takich jak badania i rozwój, promowanie technologii zapobiegania wypadkom przemysłowym, zapewnienia pomocy technicznej i szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli niebezpiecznych urządzeniach i sprzętu.
CSA jest jednym z globalnych laboratoriów, które wykonuje badania i wydaje certyfikaty. CSA znajduje się również na liście NRTL (OSHA)..
UL to niezależna organizacja zajmująca się testowaniem bezpieczeństwa produktów i przyznawaniem certyfikatów. UL testuje i ocenia zgodność produktów, komponentów, materiałów i systemów z określonymi wymaganiami. W rezultacie znak UL jest ważny tak długo, jak długo aktualne są stan-dardy. UL jest jednym z zatwierdzonych laboratoriów OSHA. OSHA, czyli agencja ds. zdrowia i bezpieczeństwa (ang. Occupational Safety and Health Administration), prowadzi listę laboratoriów zwaną NRTL, co jest skrótem od uznanych w kraju laboratoriów badawczych (ang. Nationally Recognized Testing Laboratories).
GOST-R oznacza certyfikację obowiązkową dla produktów przewożonych do Rosji. Zgodność tych produktów musi być oceniona i zatwierdzona na podstawie standardów obowiązujących w tym kraju. Certyfikat ten jest wymagany dla takich grup produktów jak na przykład:

• Żywność i opakowania żywności
• Urządzenia elektroniczne
• Maszyny
• Produkty używane w przemyśle związanym z ropą i gaz
• Systemy elektroniczne i techniczne
RTN… Jest skrótem od RosTekhNadzor (ros.). Certyfikat RTN jest wymagany w Rosji przy procesach przemysłowych, gdzie występują niebezpieczne materiały i/lub warunki. Jest również wymagany dla urządzeń stosowanych w tych procesach.

Certyfikat RTN jest potrzebny między innymi dla:
• wszystkich urządzeń stosowanych w przemyśle Oil & Gas
• wszystkich urządzeń wymagających ochrony przed wybuchem
W ramach Unii Celnej, w której skład wchodzą Rosja, Białoruś i Kazachstan, od 12 czerwca 2012 były stale wprowadzone nowe przepisy techniczne w celu utworzenia wspólnego obszaru gospodarczego. Wpłynęło to także na urządzenia przeznaczone do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. W ramach tej zmiany, certyfikat ochrony przeciwwybuchowej GOST-R został zastąpiony przez nowewe rozporządzenie techniczne TR CU 012/2011 “O bezpieczeństwie sprzętu do użytku w przestrzeniach zagrożonych wybuchem”. Zamiast wcześniej wymaganego certyfikatu GOST-R Ex, obecnie niezbędne jest uzyskanie certyfikatu TR CU Ex. Podobnie, proces zatwierdzania RTN został zastąpiony przez przepisy TR CU.