Czujniki przepływu

ExCos-V, RedCos-V oraz InCos-V to kompaktowe przetworniki przepływu powietrza, dedykowane do pracy w systemach wentylacyjnych. ExCos-V i RedCos-V to przetworniki w wykonaniu przeciwwybuchowym, które mogą pracować w strefie 1, 2, 21, 22 (ExCos-V) lub 2, 22 (RedCos-V). InCos-V to przetworniki do pracy w strefie bezpiecznej, w aplikacjach przemysłowych. Parametryzacja urządzeń, w tym konfiguracja wyjścia analogowego i wprowadzenie współczynnika k, odbywa się z poziomu menu urządzenia, do którego dostęp może być chroniony hasłem. Przetworniki przepływu z serii ExCos-V oraz RedCos-V nie wymagają instalacji iskrobezpiecznej (w tym żadnych barier), co znacznie ułatwia ich proces instalacji w strefach Ex. Schischek do tych przetworników przepływu proponuje szereg akcesoriów przydatnych na etapie instalacji mechanicznej i elektrycznej, w tym m.in. wężyki oraz przepusty.


Strefa pracy

Mierzone wielkości

Zakres pomiarowy

ExBin.. strefa 1, 2, 21, 22


Strefy 1, 2, 21, 22ngazy + pyłyncertyfikowane zgodnie znATEX, IECEx,nGOST-R, RTN,nKOSHA

RedBin.. strefa 1, 2, 21, 22


Strefy 2, 22ngazy + pyłyncertyfikowane zgodnie znATEX,nGOST-R, RTN,nCSA

InBin.. strefa bezpieczna


Presostatyi serii InBin-...nnie nadają się do strefnzagrożonych wybuchem inmożna je stosować tylkonw strefach bezpiecznychnIP66nnn