Czujniki różnicy ciśnień

Przetworniki z serii ExCos-P oraz RedCos-P to najpopularniejsze rozwiązanie do kontroli ciśnienia i różnicy ciśnień w strefach zagrożonych wybuchem. InCos-P natomiast to przetwornik do pomiaru różnicy ciśnień w aplikacjach przemysłowych, wyłącznie w strefach bezpiecznych. Wszystkie przetworniki Schischek parametryzowane są z poziomu menu urządzenia (można zmienić m.in. standard wyjścia, wyskalowanie, a dostęp do menu chroniony jest hasłem). ExCos-P oraz RedCos-P, dedykowane do pracy w strefie Ex (odpowiednio - strefa 1, 2, 21, 22 lub 2, 22), nie wymagają instalacji iskrobezpiecznej (w tym żadnej bariery). Schischek oferuje te przetworniki w różnych wariantach obudowy (również ze stali nierdzewnej lub pokrytej odpowiednią farbą do pracy w klimacie morskim). Zaletą jest również dostępność szeregu akcesoriów, w tym zewnętrznej grzałki ExPolar, która pozwala na pracę przetwornika w temperaturze nawet do -50 °C.


Strefa pracy

Mierzone wielkości

Zakres pomiarowy

ExBin.. strefa 1, 2, 21, 22


Strefy 1, 2, 21, 22ngazy + pyłyncertyfikowane zgodnie znATEX, IECEx,nGOST-R, RTN,nKOSHA

RedBin.. strefa 1, 2, 21, 22


Strefy 2, 22ngazy + pyłyncertyfikowane zgodnie znATEX,nGOST-R, RTN,nCSA

InBin.. strefa bezpieczna


Presostatyi serii InBin-...nnie nadają się do strefnzagrożonych wybuchem inmożna je stosować tylkonw strefach bezpiecznychnIP66nnn