Czujniki temperatury i wilgotności

Przetworniki ExCos-D oraz RedCos-D w połączeniu z odpowiednią sondą ExPro-C umożliwia pomiar wilgotności względnej i/lub temperatury w strefie zagrożonej wybuchem. ExCos-D z sondą ExPro-CT (do pomiaru temperatury), ExPro-CF (do pomiaru wilgotności) lub ExPro-CTF (do pomiaru temperatury i wilgotności) nadaje się do pracy w strefie 1, 2, 21, 22. Przetwornik z serii RedCos-D natomiast, w połączeniu z wybraną sondą ExPro-C, dedykowany jest do pracy w strefie 2, 22. Przetworniki z serii InCos-D umożliwia pomiar temperatury (z sondą InPro-CT), pomiar wilgotności (z sondą InPro-CF) lub temperatury i wilgotności (z sondą InPro-CTF) w aplikacjach przemysłowych, w strefie bezpiecznej. Przetworniki temperatury i wilgotności Schischek w wykonaniu przeciwwybuchowym nie wymagają instalacji iskrobezpiecznych, w tym żadnej bariery iskrobezpiecznej, co znacznie ułatwia proces instalacji urządzeń. Należy dodać, że przetworniki ExCos-D, RedCos-D oraz InCos-D umożliwiają pomiar zarówno w pomieszczeniach (sondę można połączyć bezpośrednio lub przy użyciu przewodu VL3), jak również w kanałach wentylacyjnych. Zaletą rozwiązania jest również szeroki asortyment akcesoriów oraz różne warianty wykonania (w tym wykonanie do aplikacji morskich).Typ

Strefa pracy

Mierzone wielkości

AKCESORIA:

  • Ex/RedCos-P..-A - Moduł z dodatkowym obwodem iskrobezpiecznymi 4... 20 mA do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza w strefie Ex (za dopłatą)
  • InCos- P..-A - Moduł z jednym wyjściem 4…20 mA do podłączenia zewnętrznego wyświetlacza w strefie bezpiecznej (za dopłatą)
  • EXC-RIA-16 - Iskrobezpieczny wskaźnik LCD zmierzonej wartości, do wykorzystania w strefach 1, 2, 21, 22, kompatybilny z czujnikami ExCos-P..-A lub RedCos-P..-A
  • NOC-RIA-16 - Wskaźnik LCD, do wykorzystania w strefach bezpiecznych, kompatybilny z czujnikami InCos-P..-A
  • MKR - Blacha mocująca do instalacji na okrągłych kanałach powietrza (średnica do 600 mm)
  • Kit 2 - W komplecie rurka o długości 2 metrów (średnica wewnętrzna 6 mm) i 2 plastikowe króćce