Moduły Ex+ czujniki

W ofercie Schischek znajdują się również inne urządzenia pomiarowe w wykonaniu przeciwwybuchowym, w tym przetworniki temperatury, przetworniki wilgotności, przetworniki różnicy ciśnień, przetwornik do pomiaru prędkości przepływu, potencjometry, termostaty (pomieszczeniowe i przeciwzamrożeniowe), higrostaty oraz presostaty różnicy ciśnień. Urządzenia te (objęte oznaczeniem ExSens) wymagają jednak instalacji iskrobezpiecznej. Co istotne, firma Schischek posiada w ofercie odpowiednie bariery / separatory (m.in. ExCos-A, RedCos-A, ExBin-A i RedBin-A), dzięki czemu jest w stanie dostarczyć kompletne rozwiązanie do pracy w strefie zagrożonej wybuchem.


Czujniki dedykowane do EXL-IMU-1 Schischek

Czujniki dedykowane do EXL-IRU-1 Schischek