Presostaty

ExBin-P oraz RedBin-P to presostat ciśnienia i różnicy ciśnienia w wykonaniu przeciwwybuchowym to jedne z najczęściej stosowanych elementów w systemach wentylacyjnych, przeznaczone do pracy w strefie zagrożonej wybuchem (odpowiednio - strefa 1, 2, 21, 22 lub 2, 22). InBin-P to seria presostatów przemysłowych, które mogą być używane jedynie w strefach bezpiecznych. Parametryzacja presostatów odbywa się z poziomu menu urządzenia, do którego dostęp może być chroniony hasłem. Instalacja urządzeń ExBin-P oraz RedBin-P w strefach Ex nie wymaga instalacji iskrobezpiecznej, w tym żadnej bariery iskrobezpiecznej, separatora, … Presostaty Schischek dostępne są w różnych wariantach wykonania (w obudowie ze stali nierdzewnej lub obudowie pokrytej odpowiednią farbą odporną na klimat morski). Warto dodać, że również do tych elementów producent proponuje zewnętrzne grzałki ExPolar, pozwalające na pracę w temperaturze do -50 °C.


Strefa pracy

Mierzone wielkości

Zakres pomiarowy

ExBin.. strefa 1, 2, 21, 22


Strefy 1, 2, 21, 22ngazy + pyłyncertyfikowane zgodnie znATEX, IECEx,nGOST-R, RTN,nKOSHA

RedBin.. strefa 1, 2, 21, 22


Strefy 2, 22ngazy + pyłyncertyfikowane zgodnie znATEX,nGOST-R, RTN,nCSA

InBin.. strefa bezpieczna


Presostatyi serii InBin-...nnie nadają się do strefnzagrożonych wybuchem inmożna je stosować tylkonw strefach bezpiecznychnIP66nnn