Regulator przepływu

ExReg-V umożliwia regulację wielkości przepływu lub różnicy ciśnień w instalacjach wentylacyjnych, w strefach zagrożonych wybuchem (strefy 1, 2, 21, 22). InReg-V natomiast to wykonanie standardowe regulatora przepływu lub różnicy ciśnień, które może być stosowane w strefach bezpiecznych. Regulatory w połączeniu z odpowiednim siłownikiem ExMax-...-CY lub ExMax-...-CYF to kompletny układ regulacji dla przepustnicy powietrza (z kryzą pomiarową oraz wyznaczonym współczynniku k). Parametryzacja regulatora odbywa się z poziomu menu urządzenia, co znacznie ułatwia jego proces instalacji i uruchomienia (co ważne, dostęp do menu może być chroniony hasłem). Podobnie jak inne urządzenia Schischek również regulatory dostępne są w specjalnych obudowach (np. ze stali nierdzewnej lub w obudowie pokrytej C5-M).