Regulatory temperatury i wilgotności

ExReg-D oraz InReg-D w połączeniu z zewnętrzną sondą (odpowiednio ExPro-C lub InPro-C) umożliwia regulację temperatury lub wilgotności (zależy od modelu sondy) w systemach wentylacyjnych. Parametryzacja regulatora jest możliwa z poziomu menu urządzenia, bez konieczności użycia żadnych specjalnych narzędzi, programatorów (dostęp do menu może być chroniony hasłem). Regulator temperatury (ExReg-D z sondą ExPro-CT) oraz regulator wilgotności (ExReg-D z sondą ExPro-CF) przystosowane są do montażu w strefie zagrożonej wybuchem (strefa 1, 2, 21, 22). Regulator InReg z sondą InPro-CT (do regulacji temperatury) lub InPro-CF (do regulacji wilgotności) dedykowany jest do pracy w strefie bezpiecznej. Opisywane regulatory są również dostępne w specjalnym wykonaniu (obudowa ze stali nierdzewnej, obudowa pokryta C5-M do aplikacji morskich, …).