Siłowniki do zaworów

ExRun, RedRun oraz InRun to elektryczne siłowniki liniowe o skoku w zakresie 5...60 mm (skok konfigurowany) i sile 500...10000 N, które dedykowane są do zaworów grzybkowych lub 3-drożnych różnych producentów. Siłowniki w wykonaniu przeciwwybuchowym (ExRun oraz RedRun) mogą pracować w strefie zagrożonej wybuchem (strefa 1, 2, 21, 22 - model ExRun, strefa 2, 22 - model RedRun). Siłownik InRun natomiast dedykowany jest do aplikacji przemysłowych, do pracy w strefie bezpiecznej (jest często wybierany do aplikacji morskich, aplikacji specjalnych, gdzie istotne są parametry siłownika i dostępne akcesoria). Należy zaznaczyć, że do połączenia siłowników tej serii z zaworami wymagane jest użycie odpowiednich adapterów (adaptery są dobierane w zależności od producenta zaworu, typu zaworu oraz jego wymiarów). Adaptery są proponowane przez Schischek jako dodatkowe akcesoria do siłowników liniowych, obok puszek przyłączeniowych, uchwytów, ...Strefa pracy

Siła

Sterowanie