Termostaty i higrostaty

ExBin-D oraz RedBin-D w połączeniu z sondą ExPro-BT to termostat, w połączeniu z sondą ExPro-BF to higrostat, a z sondą ExPro-BTF to termohigrostat w wykonaniu przeciwwybuchowym. Podobnie jest z urządzeniami InBin-D, które dedykowane są do pracy z sondami InPro-B, ale elementy te mogą pracować wyłącznie w strefie bezpiecznej. Urządzenia są przystosowane do kontroli temperatury i/lub wilgotności w pomieszczeniu lub w kanale wentylacyjnym (zależy od sposobu podłączenia sondy). ExBin-D, RedBin-D oraz InBin-D dostępne są z jednym lub max. dwoma wyjściami przekaźnikowymi (zależy od modelu), których działanie można ustawić z poziomu menu urządzenia (dostęp do menu może być chroniony hasłem). Schischek oferuje również termostaty przeciwzamrożeniowe, z kapilarą o długości 3 lub 6 m - ExBin-FR, RedBin-FR (wykonanie do pracy w strefie Ex) lub InBin-FR. Do zmiany progu załączenia stosuje się pokrętło dostępne na obudowie urządzenia. Również te elementy są dostępne w różnych wariantach wykonania, a oferta produktowa Schischek zawiera szereg przydatnych akcesoriów.Strefa pracy

Mierzone wielkości

Zakres pomiarowy

ExBin.. strefa 1, 2, 21, 22


Strefy 1, 2, 21, 22
gazy + pyły
certyfikowane zgodnie z
ATEX, IECEx,
GOST-R, RTN,
KOSHA

RedBin.. strefa 1, 2, 21, 22


Strefy 2, 22
gazy + pyły
certyfikowane zgodnie z
ATEX,
GOST-R, RTN,
CSA

InBin.. strefa bezpieczna


Presostatyi serii InBin-...nnie nadają się do strefnzagrożonych wybuchem inmożna je stosować tylkonw strefach bezpiecznychnIP66