Uwagi instalacyjne

Instalacja zgodnie z ATEX (System strefowy) • 1. Siłownik przeciwwybuchowy (ExMax/RedMax, ExRun/RedRun)
 • 2. Przybliżona długość przedłużacza ~ 1 m (39.4“)
 • 3. Puszka przyłączeniowa Ex
 • 4. Kabel zasilający i sygnałowy
 • 5. Kabel zasilający i sygnałowy poprowadzony od strefy bezpiecznej.

Instalacja zgodna z NEC 500 (System podziału, Ameryka Północna) • 1. Siłownik przeciwwybuchowy (ExMax/RedMax, ExRun/RedRun)
 • 2. Adapter …
 • 3. Urządzenie łączące …
 • 4. Skrzynka przyłączeniowa …
 • 5. Złącze max. długość 0,46 m (18“)
 • 6. Uszczelnienie pionowych lub poziomych przewodów..
 • 7. Część łącząca dochodzi aż do strefy bezpiecznej.
Siłownik 1/4 obrotowy ExMax.., RedMax.., InMax.. Siłownik o kącie obrotu 90° z momentem od 5 do 150 Nm, bez lub ze sprężyną powrotną (czas ruchu: 1, 3, 10 lub 20 sek. w zależności od typu), do przepustnic powietrza.
Siłownik 1/4 obrotowy ExMax, RedMax, InMax...
Siłownik o kącie obrotu 90° z momentem od 5 do 150 Nm, bz lub ze sprężyną powrotną (czas ruchu: 1, 3, 10 lub 20 sek. w zależności od typu), do klap przeciwpożarowych.
Siłownik o kącie obrotu 90° z momentem od 5 do 150 Nm, bez lub ze sprężyną powrotną (czas ruchu: 1, 3, 10 lub 20 sek. w zależności od typu), do regulatorów VAV.
Siłownik 1/4 obrotowy ExMax..., RedMax..., InMax...
Siłownik o kącie obrotu 90° z momentem od 5 do 150 Nm, bez lub ze sprężyną powrotną (czas ruchu: 1, 3, 10 lub 20 sek. w zależności od typu), do zaworów kulowych.
Siłownik 1/4 obrotowy ExMax..., RedMax..., InMax...
Siłownik o kącie obrotu 90° z momentem od 5 do 150 Nm, bez lub ze sprężyną powrotną (czas ruchu: 1, 3, 10 lub 20 sek. w zależności od typu), do zaworów motylkowych i innych zaworów ćwierć obrotowych.